เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งบริการประชาชน "ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม นิติธรรม ความคุ้มค่า คุณธรรม" ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ท่านสามารถติดต่อ/แจ้งข่าวสารการทุจริตกับเทศบาลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ Call Center 044961001-3 

 
 • ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • มอบถุงยังชีพ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
 • เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ NO GIFT POLICY
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์นิวส์ ฉบับประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2565
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์นิวส์ ฉบับประจำวันพุธที่ 21 กั... new

อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ฉบับประจำวันที่ 8 กันยายน 2565
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ฉบับประจำวันที่ 8 กันยายน 2565 new

อ่านต่อ... 
 
เทศบาลโนนสมบูรณ์นิวส์ ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565
เทศบาลโนนสมบูรณ์นิวส์ ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 2 กั... new

อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำำบลโนนสมบูรณ์นิวส์ ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565
เทศบาลตำำบลโนนสมบูรณ์นิวส์ ฉบับประจำวันจันทร์ที่ ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ...

อ่านต่อ... 
 
นายบำรุง อยู่เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์ ได้นำชาวเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ แสดงออกทางสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
นายบำรุง อยู่เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์ ได้น ...

อ่านต่อ... 
 
การประชุมปรึกษาหารือการสืบสานงานประเพณี บวงสรวงคุณย่าโม องค์ประจำเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
การประชุมปรึกษาหารือการสืบสานงานประเพณี บวงสรวงคุณ ...


อ่านต่อ... 
 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ชาวท้องถิ่นปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตนที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy และกิจกรรมยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบริการประชาชนดีเด่น
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ชาวท้องถิ่นปฏิบัติงานด ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนบูรพาบริเวณทางเข้าเขตเทศบาล
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้ชนะโครงการซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะโครงการซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน new

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน


อ่านต่อ... 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์พร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวด... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
  นายบำรุง อยู่เจริญ
  นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์
  สายตรงนายก โทร 0819671582

  พุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565

  Facebook
  เข้าระบบ
  aec
  จังหวัดนครราชสีมา
  BangkokIdea
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  สสส
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล
  สายด่วนรัฐบาล
  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักงานศาลปกครอง
  กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  สำนักงานศาลยุติธรรม
  โรงเรียนมัธยมเสิงสาง
  โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
  จังหวัดนครราชสีมา